Pinkstergemeente Gods te Aadorp

WE ZIJN VERHUISD

Welkom op de website van pinkstergemeente
de Gemeente Gods te Aadorp.
Iedere zondagavond houden we onze diensten in
het dorpshuis ’t Aahoes aan de Albardastraat 20 te Aadorp
van 19.00 tot 20.30 uur

De Here Jezus Christus, Zoon van God,  staat daarbij centraal in onze gemeente.  Hem eren we met zang, lofprijzing en gebed.
Vanuit de bijbel wordt het Woord gebracht door gastsprekers met verschillende achtergronden vanuit het hele land.
Tijdens de diensten is er gelegenheid voor een persoonlijk getuigenis of gebed.

Daarnaast zijn persoonlijke aandacht en saamhorigheid aspecten waar we veel waarde aan hechten. Elke tweede zondag op de oneven maanden vieren we gezamenlijk het heilig avondmaal.

Wij nodigen u van harte uit om geheel vrijblijvend een bijeenkomst in onze gemeente mee te maken,

Na afloop is er gelegenheid voor een gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee.