Over Gemeente Gods

Welkom op de website van de pinkstergemeente Gods te Aadorp. Wij houden onze kerkdiensten in de Aakerk aan de Albardastraat 14

Wij nodigen u van harte uit om geheel vrijblijvend een dienst in onze gemeente mee te maken.

Centraal in onze gemeente staat de Here Jezus. Hem eren we met zang, lofprijzing en gebed. Daarnaast zijn persoonlijke aandacht en saamhorigheid aspecten waar we veel waarde aan hechten.
Het woord wordt gebracht door gastsprekers met verschillende achtergronden vanuit het hele land. Tijdens de diensten is er gelegenheid voor een persoonlijke getuigenis of gebed. Elke eerste zondag op de oneven maanden vieren we gezamenlijk het heilig avondmaal.

Sinds mei 2011 vieren wij iedere zondagavond om 19:00 uur dienst op ons nieuwe (onderstaande) adres, waar na afloop nagepraat kan worden onder het genot van een kopje koffie of thee. De voordienst vangt aan om 18:50 uur.

U bent van harte welkom!